Limkon GES


Limkon üretim tesisinde kullandığı enerji miktarlarını yıllık bazda takip ederek bu tüketim miktarlarını düşürecek projeler geliştirmeye odaklanmıştır. Üretim tesisinde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla başlatılan güneş enerji santrali projesi kurulumu 2022 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Böylece fabrikanın yıllık 2.754 MWh enerji miktarını karşılayacak GES projesi kullanılmaya başlanmıştır.