Limkon Çevre Politikası


Hizmet ve Çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi
olarak kabul eden LiMKON , mevcut ve planlanan hizmet faaliyetlerinde
ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını zaman
içinde sürekli geliştirmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Bu bağlamda;
• Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,


• Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda, satın alma, hizmet, uygulama
ve uygulama sonrası hizmet aşamalarında çevreyi korumayı ve doğal kaynakların
etkin kullanımını sağlamak,


• Tüm şirket faaliyetlerimizin çevre boyutlarını belirlemek ve etkilerini
değerlendirmek,


• Çevre Yönetim Sistemi’nin performansını arttırmak ve sürekliliği sağlamak için
belirlediğimiz çevre amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için planlama yapmak
ve takip etmek,


• Çevre kirliliğini önlemek, hammadde ve enerji tasarrufunu sağlamak, atık
oluşumunu azaltmak ve mevcut atıkların yasalara uygun bir şekilde geri dönüşüm
ve/veya bertaraf için gerekli planlamaları yapmak, uygulamak ve etkinliğini
sürekli değerlendirmek,


• İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve değerlendirmek için
gerekli iletişim kaynaklarını kullanmak,


• Tüm çalışanlarımızı eğitmek, paydaşlarımızı bilinçlendirmek,
Firmamızın Çevre Politikası olarak benimsenmiştir.


FABRİKA MÜDÜRÜ
KY-PT11 Yürürlük Tarihi 22.10.2020 Rev No:01 Rev Tarihi: 10.05.2021