Limon Suyu Konsantresi

Please set "Project main image" option

Limon suyu konsantresi aşağıda tanımlanan prosese göre citrus limon çeşitlerinin yenebilir, olgun ve saglam meyvelerinden elde edilen fermente olmamış ancak fermente olabilir ürünüdür ve yalnızca fiziksel yöntemlerle elde edilir.

Konsantre, meyvelerden mekanik proses ile elde edilir. Bütün prosesler (üretimin bütün basamakları) HACCP içeriği (FDA 19.01.2001 veya 93/43/EEC) doğrultusunda tanımlanmıştır; kalite kontolleri ve tüm izlenebilirlik özelliği de dahil olmak üzere GMP’ye (İyi Üretim Uygulamaları) uygundur.

Ürün belirtilen türün %100 dogal, taze ve saglam meyvelerinden üretilir ve gida katkilarinin eklenmesi veya izinsiz prosesler ile modifiye edilmez veya olgunlastirilmaz. Ürün direktif 2001/112/EC’ye ve sonraki degisikliklere uygundur; bunun yaninda AIJN-Code of Practise’e de uyar.